;

Toegankelijkheid en inclusie

'Wie in Rotterdam woont is een Rotterdammer en hoort erbij. In Rotterdam staan we open voor alle mensen. Onze gedeelde identiteit als Rotterdammer, dat is waar wij ons op richten, met respect voor de verschillen.'
Poetry International
Spring naar hoofdinhoud

Toegankelijkheid en inclusie

Bij Rotterdam Festivals werken we elke dag aan een stad waar altijd voor iedereen iets te beleven is. Voor bezoekers van buiten, maar voorál ook voor de bewoners. Door samen dingen te vieren komen we dichter bij elkaar, voelen we ons verbonden. Dat lukt alléén als de festivals voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen zich welkom voelt. In een superdiverse stad als Rotterdam vragen die thema’s extra aandacht. We werken er dan ook actief aan, de toegankelijkheid en inclusie van onze festivals te verbeteren. Dat doen we samen met de festivalorganisatoren en cultuurinstellingen in de stad. De Code Diversiteit & Inclusie biedt ons daarbij houvast. Dit is een gedragscode, voor iedereen in de Nederlandse cultuursector. Makers, medewerkers en publiek.

 

Toegankelijkheid is een breed begrip en komt in vele vormen. Het gaat over fysieke toegankelijkheid, over bereikbaarheid en voorzieningen. Kun je ergens makkelijk komen? Is het terrein geschikt voor mensen met een beperking? Maar ook andere vormen van toegankelijkheid verdienen meer aandacht: biedt het festivalprogramma in Rotterdam genoeg programma voor alle leeftijden, iedere cultuur, verschillende opleidingsniveaus en elke portemonnee? We dagen festivalorganisatoren uit om bewust met dit onderwerp bezig te zijn.

Dubbelinterview over de Week van de Toegankelijkheid

Lees hier het dubbelinterview van Marianne met Margriet van Motel Mozaïque. Zij deed een onderzoek naar de toegankelijkheid op het festival MOMO

Bij Rotterdam Festivals letten we er scherp op dat het festivalprogramma in balans is en niemand uitsluit.

Een veilig welkom voor de bezoeker

Het begrip inclusie gaat nog een stap verder dan toegankelijkheid. Inclusie draait om de mate waarin mensen zich welkom en veilig voelen. Een inclusieve omgeving is een omgeving waarin iedereen gelijkwaardig is en niet één specifieke groep de codes bepaalt. Het is het verschil tussen je wel of niet thuis voelen op een festival. Tussen gezien worden in het team waarin je aan een festival werkt, of je continu moeten aanpassen. Het is voor Rotterdam Festivals een belangrijk onderwerp. We willen een divers publiek aantrekken met de festivals in onze stad. Dat vraagt om een inclusieve programmering en een inclusieve manier van werken aan die programmering. Door hierin samen op te trekken met festivalorganisatoren en culturele instellingen, willen we elkaar versterken en nieuw publiek aantrekken.

Routekaart voor toegankelijke festivals

Het Themanetwerk van de Coalitie voor Inclusie heeft op verzoek van het ministerie van OCW een volgende stap gemaakt voor toegankelijke festivals. In 2020 is een Routekaart voor toegankelijke festivals opgesteld. Deze routekaart is veelvuldig in gebruik genomen en besproken. Zowel door organisatoren als gemeenten en andere betrokken partijen. De routekaart bevat uitleg voor het toegankelijk maken van festivals voor bezoekers met een lichamelijke-, zintuiglijke- en/of mentale beperking. Dit kennisinstrument is bedoeld als leidraad om festivals inclusief en beter toegankelijk te maken en dient als hulpmiddel voor festivalorganisatoren.

Checklist toegankelijkheid en inclusie

Achtergrondartikel

Om toegankelijkheid van Rotterdamse evenementen te vergroten en Rotterdamse evenementen inclusiever te maken is een checklist opgesteld door Rotterdam Onbeperkt als ondersteuning voor organisatoren.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Charlotte Schillemans
Projectleider Festivals & Strategisch Adviseur 06 51 35 60 68