;

Geluidsregels

Geluidsregels voor evenementen in Rotterdam
Geluid Tijdens Een Evenement (1)
Spring naar hoofdinhoud

 

Muziekevenementen vragen om een goede geluidsbeleving. Het voortbrengen van geluid tijdens evenementen is in Rotterdam gekoppeld aan verschillende spelregels en aandachtspunten. We hebben de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet om je een duidelijk overzicht te geven.

Geluidsnormen

In Rotterdam houden we van evenementen maar hebben we ook aandacht voor de omgeving en de gezondheid van de bezoekers. Daarom hanteren we in Rotterdam een aantal uitgangspunten voor evenementen waarbij hogere geluidsniveaus worden gebruikt, zoals muziekevenementen.

 

In de bestemmingsplannen in Rotterdam staat vastgelegd wat de maximale geluidsnormen zijn voor evenementen per gebied en per locatieprofiel, zoals hoorbaar op de dichtstbijzijnde woningen. Dit is de maximale geluidsruimte die evenementen mogen gebruiken en zich aan moeten houden. Tijdens evenementen moeten organisatoren zorgen voor monitoring, zodat ze kunnen aantonen dat ze voldoen aan de vastgestelde geluidslimieten. 

 

Foto van een geluidspaneel waar een persoon achter zit.
Voor het evenement:

Ook óp het evenemententerrein is de organisatie gebonden aan geluidsnormen tijdens het evenement. Voorafgaand het evenement dient de organisator hiervoor een geluidsplan te laten maken. Dit plan geeft inzicht in de gewenste geluidniveaus en toont aan of deze passen binnen de spelregels van de stad.

 

Tijdens het evenement:

Tijdens het evenement moet de organisator monitoren om te laten zien dat ze zich aan de geluidslimieten houden.

Hiervoor wordt op basis advisering vanuit DCMR gewerkt met een aantal kaders. Op basis van het vloeroppervlak wordt er rekening gehouden met de locatie van het meetpunt. In deze advisering wordt in sommige gevallen gewerkt met een opbouw van de geluidswaarde gedurende het evenementen om de overlast in de omgeving gedurende het evenement te beperken en toch te kunnen voorzien in een optimale beleving voor bezoekers. 

 

DCMR adviseert de Rotterdamse vergunningverlener over de geluidwaarden en ziet tijdens het evenement toe op de naleving van de waarden.

 

Gehoorschadepreventie

De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor de gezondheid van de bezoekers. De organisator van een evenement moet ervoor zorgen dat de bezoekers goed geïnformeerd worden over het risico van gehoorschade. Ook moet de organisator geschikte gehoorbescherming beschikbaar stellen voor bezoekers en gratis gehoorbescherming verstrekken aan personeel op het evenement.

 

Voor meer informatie over het beschermen van je gehoor, zowel voor bezoekers als eigen medewerkers, kun je terecht bij de landelijke campagne van 'I Love My Ears'. Bij hogere geluidswaarden is het belangrijk dat bezoekers een minimale afstand tot de geluidsbron aanhouden om gehoorschade te voorkomen. Tijdens het proces van vergunningverlening adviseert het GHOR over het werken met minimale afstanden tot de geluidsbron, uitgaande van de gewenste geluidsniveau in verschillende publieksgebieden. Dit advies is bedoeld om de bezoekers te stimuleren om voldoende afstand tot de geluidsbron te houden. Hoe luider het gevraagde geluidsniveau hoe meer afstand tot de geluidsbron gewenst is.

 

 

Een foto van een alpine oordoppen kraampje op een festival.

Het GHOR geeft advies aan de vergunningverlener in Rotterdam over de regels met betrekking tot de gezondheid van de evenementbezoekers. Tijdens evenementen zullen zij erop toezien dat deze regels worden nageleefd.

 

Bij het aanvragen van een gewenste geluidsniveau per podium of gebied is het belangrijk om rekening te houden met zoel het maximale geluidsniveau voor de omgeving als ook het maximale niveau voor het evenemententerrein. Dit niveau moet goed worden afgestemd op de grootte van het podium, het publieksgebied en de gewenste afstand tot de geluidsbronnen.

 

Informatieverstrekking

Evenementen hebben impact op de omgeving. Daarom is het belangrijk om de omgeving van het evenement tijdig en volledig te informeren over de aanwezigheid van het evenement. Volgens de nota evenementenvergunningen dient dit uiterlijk 14 dagen vooraf aan het evenement te gebeuren door middel van een brief aan de bewoners.

 

Bij het informeren van de omgeving over het evenement is het belangrijk om niet alleen details over het evenement te verstrekken, maar ook om de mogelijke impact ervan op de buurt te beschrijven. Door volledige informatie te geven en betrokkenheid te tonen, kan begrip worden bevorderd. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een bewonersbijeenkomst, rondleidingen of het aanbieden van gratis kaarten voor het evenement.

 

Het is essentieel om zorgvuldig met de omgeving om te gaan, omdat individuele bezwaren in deze tijd snel kunnen uitgroeien tot invloedrijke standpunten.

 

Een bewonersbrief moet ook tenminste informatie bevatten over de datum, locatie en tijden van het evenement. Ook moet er tenminste één telefoonnummer worden vermeld voor direct contact, bij voorkeur van iemand van de organisatie. Verder moet er worden verwezen naar DCMR, zodat bewoners met een overlastervaring hiervan melding kunnen maken. Hiervoor kan direct verwezen worden naar het webformulier of het telefoonnummer van DCMR.

 

Vergunningverlening

Op basis van een vergunningaanvraag zal de vergunningverlener advies inwinnen bij verschillende betrokken diensten. De ontvangen adviezen worden vervolgens verwerkt in de verschillende onderdelen van de vergunning.

 

Tijdens het evenement ziet de desbetreffende dienst toe op de naleving van de regels die zijn opgenomen in de vergunning. Als deze regels niet worden nageleefd, kan de vergunningverlener handhavend optreden.

Maatwerk

Omdat elke evenement uniek is, wordt er voor elk evenement individueel advies gegeven. Het is belangrijk om bij elke vergunningaanvraag goed te onderzoeken wat er mogelijk is en wat er nodig is voor het succesvol organiseren van je evenement.

 

Voor een optimale bezoekerservaring is het lang niet altijd nodig om het maximale geluidsniveau te gebruiken. Veel evenementen en podia kunnen prima functioneren met geluidsniveaus die ruim onder de maximale grenzen liggen. Daarom is het verstandig advies in te winnen bij je leverancier, adviseur of een van de adviserende diensten van de gemeente. Dit voorkomt discussies, hoge kosten en mogelijke teleurstellingen.

De betrokken toezichthouders staan klaar om hierover met je in gesprek te gaan.

 

Gemeente Rotterdam, afdeling evenementenvergunningen

010-2673457

evenementenvergunningen@rotterdam.nl

Of direct met de behandelaar van jouw evenementenvergunning.

 

GHOR

evenementenVRR@vr-rr.nl

 

DCMR

Marco de Leeuw via marco.deleeuw@dcmr.nl

of via receptie DCMR 010-246 8000

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Joost Trines
Coördinator Stedelijke Evenementen 06 28 81 18 21