;

Nieuwe inzichten Continu Bezoekers Onderzoek & de Culturele Doelgroepen

04 juli 2024

Blijdorpfestival 230812 191030 6507 Bynikkivantoorn
Spring naar hoofdinhoud

Het Culturele Doelgroepenmodel wordt continu geüpdatet en verrijkt. Dit doen we door zelf onderzoek te doen, maar ook door onderzoek van derden te verbinden aan de Culturele Doelgroepen. Ook het Continu Bezoekersonderzoek (CBO) van Hendrik Beerda is gekoppeld aan ons model. Een keer in de zoveel tijd halen we hier extra inzichten uit met dank aan Beerda.
 
In het rapport van juli 2024 van Beerda vind je onder meer actuele verdiepende inzichten over het bezoekersprofiel, de intentie tot herhaalbezoek, het gebruik van informatiebronnen, het gebruik van kortingsmogelijkheden en worden de bezoekerservaring van de 11 Culturele Doelgroepen met elkaar vergeleken. Zo komt daar bijvoorbeeld uit dat de Weelderige Cultuurminnaars en de Klassieke Cultuurliefhebbers hun bezoek hoger beoordelen dan gemiddeld. En onder de Nieuwsgierige Toekomstgrijpers is de beoordeling voor het bezoek het laagst maar het gebruik van korting hoog. Bij de Lokale Vrijetijdsgenieters zijn beoordeling en herhaalbezoekintentie relatief hoog en deze groep gebruikt vaak de Museumkaart. Daarnaast is er gekeken naar zes ervaringsfactoren en in hoeverre die meer of minder invloed hebben op de bezoekerservaring. Zo staat bij de Actieve Vermaakvangers bijvoorbeeld de factor Entertainment op nummer 1 (een bevestiging van waar we bij deze groep aan denken) en staat bij de Klassieke Cultuurliefhebbers de factor Esthetiek op nummer 1. Relevante uitkomsten van dit verrijkingsonderzoek worden ook toegevoegd aan de beschrijvingen van de Culturele Doelgroepen in de brochure.

Lees hier het rapport van Hendrik Beerda