;

Impact meten in de culturele sector

28 mei 2024

Spring naar hoofdinhoud

Pilot Impact meten is van start!

Impact is een belangrijk onderwerp in de culturele sector. Kunst en cultuur hebben bewezen impact op makers, deelnemers, publiek en omgeving. Steeds meer cultuurmakers willen naast het in kaart brengen van het publiek, een verdiepingsslag slaan en (ook) hun impact meten. Dus naast het bereik van de Culturele Doelgroepen, ook de effecten die je als organisatie op die groepen hebt. Met impact kunnen organisaties inzicht vergaren in onder meer de beleving en het effect van culturele activiteiten. Rotterdam Festivals gaat samen met culturele organisaties in de stad aan de slag om inzicht te vergaren in onder meer de beleving en het effect van culturele activiteiten.

 
Stap 1 is gezet

Samen met een aantal Rotterdamse culturele organisaties en cultuurmakers gaan we de komende periode het onderwerp Impact verder uitdiepen. Zo gaan we testen welke impact je kan meten, middels een ontwikkelde tool met automatisch gegenereerde vragenlijsten en een dashboard (met benchmarks). Uiteraard inclusief een koppeling met de Culturele Doelgroepen. 

Rotterdam Festivals en Cigarbox hebben de handen ineengeslagen en een ontwikkeld Dashboard via een pilot beschikbaar gemaakt voor de cultuursector.

Lees meer over de Pilot Impact meten


Meedoen?

Ben je een cultuurmaker of culturele organisatie in Rotterdam en wil je meedoen of -denken? Laat het ons weten via onderzoek@rotterdamfestivals.nl