;

Impact meten in de culturele sector

Kunst en cultuur hebben bewezen impact op makers, deelnemers, publiek en omgeving. Steeds meer cultuurmakers willen naast het in kaart brengen van het publiek, een verdiepingsslag maken en (ook) hun impact meten. Rotterdam Festivals gaat samen met culturele organisaties in de stad aan de slag om inzicht te vergaren in onder meer de beleving en het effect van culturele activiteiten.
Spring naar hoofdinhoud

Naast het in kaart brengen van wie kunst en cultuur bezoekt (met behulp van het Culturele Doelgroepenmodel), willen we in Rotterdam onderzoeken wat het effect is bij die verschillende publieksgroepen. Als eerste stad van Nederland gaan we naast publieksbereik ook gezamenlijk de impact meten: wat zijn de effecten van cultuurbezoek en/of -deelname. Impactonderzoek opzetten, uitvoeren, verder door ontwikkelen en de uitkomsten van het onderzoek breed delen in de cultuursector en ver daarbuiten. Ons doel is de effecten van cultuurparticipatie te meten en te analyseren en culturele instellingen op dit vlak te ondersteunen en van meer data te voorzien.

Waarom impact meten?

Inzicht in de veranderingen die projecten en activiteiten teweegbrengen geven culturele organisaties input ten behoeve van hun beleid. Het kan worden gebruikt om te optimaliseren (to improve), maar wordt ook ingezet ter verantwoording (to prove). Impact denken kan veranderingen teweegbrengen die verder reiken dan de organisatie zelf en helpen om te focussen op (positieve) invloeden op de maatschappij en de wereld.

De eerste stappen zijn gezet

In samenspraak met een selectie instellingen uit Rotterdam, Rotterdam Festivals en de Gemeente Rotterdam is door Cigarbox een impact onderzoeksraamwerk opgesteld. En vanuit daar is ook een vragenlijst opgesteld, in samenwerking met R2 Research. Er is een pilot gestart waarbij we testen welke impact je kunt meten middels een ontwikkelde tool met automatisch gegenereerde vragenlijsten en een dashboard (met benchmarks). Uiteraard inclusief een koppeling met de Culturele Doelgroepen. 

Metropolis 2023 Rosaquistphotography 02 Juli 2023 147

Pilot impact meten met Dashboard

Rotterdam Festivals en Cigarbox hebben de handen ineengeslagen en het ontwikkelde raamwerk middels een pilot beschikbaar gemaakt voor de culturele sector in Rotterdam. Mede dankzij de Gemeente Rotterdam kunnen een aantal culturele organisaties zonder kosten de komende periode hier gebruik van maken. Met het dashboard kun je diverse soorten publieksonderzoek realiseren en vragenlijsten samen stellen met onderwerpen zoals sociale, ecologische en economische impact, maar ook leefbaarheid, welzijn en het imago op de stad / omgeving. In ditzelfde dashboard worden tevens de inzichten en uitkomsten weergegeven. Hierdoor kunnen de invloed en effecten van activiteiten, programmering of evenementen op het cultuurpubliek (maar ook op de stad en de samenleving) worden gemeten. Door als organisatie een concrete onderzoeksvraag over (bijvoorbeeld) impact te formuleren en de daar bijhorende vragen in het dashboard te selecteren, voeren culturele organisaties op laagdrempelige wijze hun eigen publieksonderzoek uit. 

 

Zo onderzoeken we of we middels het Dashboard bepaalde impact-vragen kunnen beantwoorden, bieden we een tool om algemeen publieksonderzoek te realiseren en kijken we of we één taal voor de cultuursector kunnen ontwikkelen. Daarnaast verwachten we op termijn de stad nieuwe inzichten te kunnen bieden, inclusief benchmarks (vergelijkingen met soortgelijke organisaties of vraagstukken). De komende maanden loopt de pilot, hierna volgt een evaluatie waarna we bepalen of we doorgaan met dit dashboard en het beschikbaar te maken voor meer organisaties in Rotterdam.

Meedoen of vragen?

Ben je een cultuurmaker of culturele organisatie in Rotterdam en wil je meedoen of -denken? Laat het ons weten via onderzoek@rotterdamfestivals.nl