;

Kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen

Samen werken aan publieksbereik

Rotterdam Festivals streeft ernaar kunst en cultuur toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek. Maar wat wil dat publiek? Al jaren verdiept Rotterdam Festivals zich in de wensen en behoeften van verschillende doelgroepen in de stad. Hoe waarderen ze de huidige cultuurprogrammering? Hoe worden ze het liefst geïnformeerd over het cultuuraanbod in de stad? Wat maakt dat mensen overgaan tot bezoek of toch thuisblijven? Om antwoord te krijgen op deze vragen, doen we continu onderzoek naar ons publiek. De kennis die we opdoen, delen we met alle cultuurpartners in de stad. Ook het Culturele Doelgroepenmodel © dat we ontwikkelden, biedt de sector houvast.

Bluegrass Festival 24 6 2023 8844 Web ©ODE

Verdiepende inzichten rondom het gedrag van de Culturele Doelgroepen

 

Het Culturele Doelgroepenmodel© wordt continu geüpdatet en verrijkt. Dit doen we door zelf onderzoek te doen, maar ook door onderzoek van derden te verbinden aan de Culturele Doelgroepen. Het Continu Bezoekersonderzoek (CBO) van Hendrik Beerda is bijvoorbeeld nu ook gekoppeld aan ons model.

 

In het rapport van Beerda vind je verdiepende inzichten over bijvoorbeeld de herhaalbezoekintentie van bezoekers, maar ook antwoorden op vragen als: ‘Hoeveel geven de Culturele Doelgroepen gemiddeld uit aan en rondom een cultureel uitstapje?’ en ‘Welk vervoersmiddel is favoriet, en via welk medium laten de Culturele Doelgroepen zich het liefst informeren?’. De uitkomsten van dit verrijkingsonderzoek worden tevens toegevoegd aan de beschrijvingen van de Culturele Doelgroepen in de brochures.

 

Lees het rapport van Hendrik Beerda.

Veelgestelde vragen
Welke gegevens mag je als organisatie of instelling verzamelen?

Welke gegevens je mag opvragen en verzamelen hangt in eerste instantie af van het (rechtmatige) onderzoeksdoel. Er mogen gegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn in het licht van dit doel; daarbij dient mede de eventuele impact van de verwerking op de rechten en belangen van de betrokkenen (de natuurlijke personen van wie gegevens worden verwerkt) in het oog te worden gehouden. Om een voorbeeld te geven: het is toegestaan de uitgaven van bezoekers uit te vragen met als doel te kijken waar mogelijk kansen liggen bij een volgende editie voor bijvoorbeeld extra inzet op Merchandise. Dit is een rechtmatig onderzoeksdoel. Uitgaven van bezoekers onderzoeken met als doel bezoekers met een lage uitgavenverwachting weren is niet toegestaan. Dit is een onrechtmatig onderzoeksdoel.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Mariska Van Elsen
Mariska van Elsen Manager Cultuurparticipatie / Onderzoek & Expertise 06 18 66 59 64